Крижанівський Віктор

Крижанівський Віктор

«Обереги народного малярства» - саме до таких людей належать художники, подружжя з села Клембівка Ямпільського району Ві­ктор та Євдокія Крижанівські.

У Віктора картини ма­ють міцний фундамент народно-традиційних уподобань, є естетично-філософським трак­туванням стосунків людини та Всесвіту й піднесені ним до рів­ня дива. В ньому не бунтує жага відкриттів, переважає певна призвичаєність до щоденного укладу життя, де мало часу для творчості, а більше заклопота­ності по домашньому господарству. А тут завжди існувало право на вибір, можливість не зраджувати себе, малювати принагідно, від­почиваючи від роботи. У Віктора Крижанівського є чуттєва настанова до навколишнього світу, узгодженість з його законами краси, з його кодексом універсальних цінностей. В його основі - пейзажне малярство, а якщо і з’являються зрідка монументальні постаті сільських жінок, так як у картинах «Дівчина з півнем» та «Мадонна», то вони естетично споріднені з пейзажем. Його краєвиди було б правомірно назвати біографічними, оскіль­ки постали вони саме за конкретних життє­вих обставин, до болю нагадують живопис­ні куточки Клембівки з її голубими хатами, кам’яними мурами та розкішними деревами.

Характерно, що у тих композиціях, де цьо­го вимагає ландшафтний образ, художник задіює сільські куточки, і пейзажна цілісність отримує несподіване змістовне тлумачення. Віктор вміє наділити відповідними прикме­тами і ліричний, і епічний пейзаж, реалізуючи в тім свої духовні компенсаційні потреби. Приміром, сільські хати з солом’яними даха­ми, які найчастіше використовує художник У своїх пейзажах, назавше генетично посе­лились у підсвідомості українців та у само­го автора.

У творчому доробку Віктора - сотні кар­тин. Він, не маючи спеціальної освіти, са­мотужки опанував малярське ремесло, сам йшов до вершин зрілості. Він завжди мав своє власне оригінальне малярське бачен­ня. Тут і український народний «примітив», тісно пов’язаний з прийомами іконописних традицій, а також професійне бачення обра­зу. Звідси ота незмінна, така характерна для Крижанівського святкова мажорність, своє­рідний колорит, витриманий у яскравій гамі теплих незмішаних кольорів з перевагою охристих, світло-зелених, червоних, харак­терних для народного малярства Поділля.

Є ще одна особливість малярського бачен­ня художника. Якщо його сільські колеги - художники по пензлю Віктор Наконечний, Тетяна Дєдова - розвивають оповідні сюже­ти, розробляють дрібну деталізацію зображе­ного, то Віктор тяжіє до монументальності композиції з філософським осмисленням суті простого людського буття. Картини «Дівчина з півнем», «Відлига», «Гилля, гуси», «Ро­дина» є кращим доробком в його багатогранній творчості.

Сьогодні Віктор передає знання юному поколінню талантів Клембівки, викладаючи в дитячій художній студії сільської шко­ли. В цьому сімейному дуеті обоє гар­монійно доповнюють один одного, кожен залишається особистістю, творчою і яскравою.

Слава Богу, що наша земля дарує таких неспокійних серцем і душею людей, котрі діляться своїм внутрішнім світом з нами, роблячи нас духовно багатшими.

Заслужений діяч мистецтв України Федір ПАНЧУК


Виставка у світлиці: Виставка народного малярства родини Крижанівських
Інші Виставки