Презантація книги Лілії Іваневич "Традиційний одяг українців Поділля"

Презантація книги Лілії Іваневич

12 травня 2022 року о 12.00 у Світлиці ОЦНТ відбулася презентація книги Лілії Іваневич «Традиційний одяг українців Поділля» за участю автора та провідних майстрів ручної вишивки Вінниччини.

Традиційний одяг належить до найбільш самобутніх елементів культурної спадщини народу, що вивчається етнологами як семіотична система. Серед багатої культурно-мистецької спадщини українських народних строїв своїм різноманіттям, оригінальністю, специфікою формування в комплекси окремих предметів, розмаїттям кольорової гами, унікальними оздоблювальними орнаментами та складними техніками їх виконання, особливо виділяється традиційний одяг українців Поділля.

В книзі обґрунтовано актуальність обраної теми, розкрито наукову новизну й практичне значення, подано відомості про результати дослідження.

У першому розділі «Історіографія, джерела та методологія дослідження проблеми» проаналізовано стан наукової розробки тематики, здійснено огляд використаної джерельної бази, розкрито методологічні засади.

У другому розділі «Історичні та соціально-економічні умови формування, розвитку й модифікації традиційного вбрання українців Поділля» розглядаються особливості становлення одягових комплексів подільських селян, народний стрій подолян другої половини XIX - початку XX ст., традиції та модернізація національних ансамблевих комплексів українських подолян на початку XXI століття. З часів набуття Україною незалежності спостерігається зростання запиту на вишиті сорочки, жіночий поясний тканий одяг, пояси, головні убори, прикраси та доповнення до одягу.

У третьому розділі «Компоненти подільського народного костюма другої половини XIX - початку XX ст.» висвітлено розробку розширених класифікацій усіх груп одягових складників традиційних строїв, зокрема: класифікація елементів традиційного комплексу вбрання українців Поділля, натільного і поясного одягу, плечового та верхнього одягу, головних уборів та взуття, прикрас, поясів та доповнення до одягу.

У четвертому розділі «Матеріали та конструктивно-художні ознаки комплексів традиційної ноші українських селян Поділля» акцентовано увагу на різновидах матеріалів для створення й прикрашання одягових компонентів подільського костюма, їх характерних способах крою та конструкції, притаманних прийомах і техніках нанесення й розташування декору, орнаментиці та колористиці селянської ноші місцевого населення другої половини XIX - початку XX ст.

У п’ятому розділі «Регіонально-локальні риси народних строїв подільських українців» висвітлено загальноукраїнські ознаки народної ноші місцевих селян усіх субрегіонів Поділля та простежено регіональні, локальні й вузьколокальні особливості їх буденного, святкового й обрядового дівочого, жіночого, парубочого, чоловічого та дитячого вбрання.

Таким чином, в книзі представлені результати комплексного дослідження

традиційного одягу українських подолян, зокрема: досліджено особливості процесу формування території історико-етнографічного регіону Поділля, опрацьовано відомості та етнографічні реалії з 64 адміністративних районів 9 областей, а у Вінницькій області – усі 26 районів. Також встановлено давньослов’янську основу подільського комплексу вбрання, виявлено трипільські архаїчні орнаментально-знакові мотиви в декоруванні та впливи культури грецьких колоністів і візантійців, кримчаків і турків, литовців і поляків, молдован і румунів, росіян і євреїв, а також східних словаків. Розроблено й вперше запроваджено у науковий обіг розширену класифікацію складових компонентів подільського жіночого та чоловічого основного й допоміжного комплексів, верхнього одягу, головних уборів, взуття, поясів, прикрас і доповнень до одягу другої половини XIX - початку XX ст. Складено термінологічний словник народних назв елементів подільського строю (всього 555 іменувань). Розроблено графічні карти-схеми побутування характерних компонентів традиційного комплексу вбрання подолян (всього 11 карт). Відображено 89 малюнків типів крою та декорування одягу, а також 31 таблицю оздоблювальних орнаментальних мотивів убрання українців Поділля. Представлено художні реконструкції народної ноші, проекти сучасних моделей одягу з використанням подільських традицій, давні й сучасні світлини компонентів костюма українців Поділля та їх цілісних комплексів.

Досліджувані фактографічні дані про одяг подолян дозволяє розкрити значну пізнавально-функціональну ресурність одягової культури краю, водночас він є своєрідним джерелом етнічної визначеності й самоідентифікації українців.


Date   Опубліковано: 2022-05-27    Інші Виставки